För vårdpersonal

Om du inte kan hitta informationen du letar efter, vänligen maila oss på info@circiuspharma.se

Otovent® behandlar sekretorisk mediaotit SOM

Otovent behandlar sekretrorisk media otit (Otitis Media with Effusion, OME) genom att utjämna undertrycket i mellanörat. När Otovent används genereras ett positivt tryck i nasofarynx, vilket utjämnar trycket i mellanörat vid Eustachiantuben. Både den passiva uppblåsningsfasen och den aktiva uppblåsningsfasen gör att Eustachiantuben kan öppnas. Ungefär hälften av alla fall av SOM kommer normalt att lösa sig inom en till tre månader. Men eftersom symtomen kan pågå länge kan det finnas en önskan att påskynda processen. Otovent kan användas om patienten inte har en öroninfektion eller en övre luftvägsinfektion. Studier visar att Otovent kan utjämna undertrycket i mellanörat och därigenom förbättra hörseln och lindra symtom på SOM.

Fyra randomiserade kontrollerade studier, alla på barn, har visat att användningen av Otovent ger betydande förbättringar i mellanörats funktion jämfört med standardvård. Ett av försöken rapporterade också en signifikant minskning av behov av kirurgi för införande av ventilationsrör.

NICE Medtech Innovation Briefing, mars 2016

Otovent® för förebyggande och lindring

Otovent är en kliniskt bevisad behandling för SOM. Att reglera trycket i mellanörat är en känd och viktig mekanism vid behandling av SOM hos barn och vuxna. Normalt utjämnas trycket i mellanörat genom att svälja eller gäspa. Om mekanismerna för att reglera undertrycket inte fungerar korrekt, kommer det efter några veckor att samlas vätska, vilket kan leda till hörselnedsättning.

Vanliga frågor

Är det obekvämt att använda Otovent?

Det kan ta några gånger att vänja sig och känna sig bekväm med att använda produkten och med tekniken. Det är bra om en förälder kan prova Otovent först och sedan berätta för barnet hur det känns. Använd på rätt sätt kommer användaren att höra ljud – klickande eller knastrande – inuti örat.

Vem kan använda Otovent?

Otovent kan användas från 3 år och uppåt.

När ska patienter börja använda Otovent?

Så snart som möjligt efter diagnosen SOM fastställts. Tidig insats ger de bästa resultaten.

Min patient kan inte blåsa upp Otovent-ballongen. Vad gör jag?

Det kan ta några gånger att lära sig hur man använder Otovent korrekt. Att försiktigt sträcka ballongen innan den första användningen kan göra den lättare att blåsa upp.

Min patient är orolig för att Otovent kan skada deras öra.
Har de rätt att vara oroliga?

Otovent ska inte användas om du har en förkylning, en öroninfektion eller en övre luftvägsinfektion. Otovent har genomgått omfattande tester och kliniska prövningar för att säkerställa att produkten är säker.

Varför är det viktigt att behandla undertryck i öronen?

Dels för att förbättra hörseln och dels för att långvarigt undertryck med vätska i mellanörat kan orsaka trumhinneproblematik i framtiden.

Har Otovent biverkningar?

Otovent är en säker metod. I sällsynta fall kan det förekomma övergående biverkningar som öronvärk, huvudvärk, yrsel eller näsblod.

Kan Otovent användas om du är förkyld?

Otovent ska inte användas om ditt barn har en förkylning, en öroninfektion eller en övre luftvägsinfektion.

Kan Otovent användas vid flygning?

Otovent kan användas för att tryckutjämna före och efter en flygning. Den kan även användas under flygning när tryckskillnader känns i öronen.

Studier bakom Otovent®

Otovent har genomgått omfattande kliniska prövningar och de kliniska data om Otovent listas nedan. Sammanfattningar av resultat från studier utförda av Abigo Medical AB.

NICE

Perera R et al

Autoinflation for hearing loss associated with otitismedia with effusion. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Art. No.: CD006285. DOI: 10.1002/ 14651858.CD006285. pub2

NICE

Williamson et al

Effect of nasal balloon autoinflation in children with otitis media with effusion in primary care: an open randomized controlled trial n=320. CMAJ 2015. DOI:10.1503 / cmaj.141608

NICE

Stangerup et al

Stangerup, S.E., Sederberg-Olsen, J., Balle, V. Autoinflation as a treatment of Secretory Otitis Media. Archives of Otolaryngology – Head and Neck Surgery, Vol 118, Feb 1992, 149-152.

NICE

Hanner et al

Non surgical treatment of otitis media with effusion. Indian Journal of Otology Vol.3, No.3 (Sept.97), 101-107

NICE

Blanshard et al

Conservative treatment of otitis media with effusion by autoinflation of the middle ear. Clin. Otolaryngol. 1993, 18, 188-192

NICE

Ercan et al

Long term effect of autoinflation in the treatment of otitis media with effusion.