Kontakta oss

Circius Pharma AB
Södra Långebergsgatan 34-36
SE-43632 Askim
+46 (0) 31-81 84 00
info@circiuspharma.se

Om Circius Pharma

Circius Pharma är ett internationellt växande läkemedels- och medicintekniskt företag. Från vår bas i Sverige utvecklar vi starka varumärken och patientnära produkter för den globala marknaden.

Circius Pharma grundades 2021 efter beslutet från ABIGO Medical att avyttra sin läkemedelsdivision. Redan från början erbjuder företaget ett brett utbud av patientnära produkter och starka varumärken. Med etableringen av det nya företaget tar Jan G Smith nästa steg i att utveckla verksamheten. I Skandinavien – och resten av världen.

Ett undertryck i mellanörat kan uppstå i många situationer och ha symtom som dålig hörsel och öronvärk. Otovent är ett hjälpmedel som kan användas om du har problem med att utjämna trycket på egen hand.