Behandla
sekretorisk
mediaotit (SOM)
med Otovent®

För barn och vuxna

Väldokumenterad

Lätt att använda

Undertryck i mellanörat hos barn

Har ditt barn varit förkylt nyligen och du har märkt att deras hörsel har blivit sämre eller att de inte reagerar på ljud lika snabbt som de brukade göra? Om så är fallet kan ditt barn ha undertryck i mellanörat.

Undertryck i mellanörat hos vuxna

Tillståndet uppstår när örontrumpeten fylls med vätska snarare än luft, vanligtvis på grund av en förkylning. Efter ett tag kan vätskan bli tjock och påverka din hörsel.

När kan Otovent® hjälpa till?

Det övertryck som uppstår i näshålan vid användning av Otovent hjälper ofta till att utjämna undertrycket i mellanörat, tränga undan vätskan och därmed normalisera hörseln. I samband med nedstigning före landning under flygning uppstår undertryck i mellanörat. Oftast kan detta undertryck kompenseras genom att gäspa, tugga eller nypa näsan och andas. Om detta misslyckas har Otovent-metoden visat sig vara effektiv för att lösa problemet.

Otoventmetoden är vetenskapligt väldokumenterad som behandling av undertryck i mellanörat hos barn och vuxna. Varje förpackning av Otovent går igenom en strikt kvalitetskontroll för att ge optimal behandling. Otovent kan användas av vuxna och barn som inte själva kan utjämna trycket. Otovent ska alltid användas tillsammans med en vuxen.

  • För behandling av SOM hos barn och vuxna
  • För att hjälpa till att tryckutjämna innan dykning
  • För att hjälpa till att tryckutjämna vid flygning